Framgångsrika uppdrag

Vi har genomfört ett flertal mycket spännande och lönsamma projekt i Sverige såväl som på global nivå.

Avancerad projektledning vid omfattande utrullning av kassa- och betallösning i nära 30 länder globalt sett för kunds räkning

Test- och verifieringsarbete samt utveckling av nya testprocedurer kring kassasystem, kontrollenheter och betalsystem

Utveckling och anpassning av mobila såväl som stationära kassasystem åt kunder på Windows, webb- och Androidplattformar mot svenska kassalagen

Djupgående förstudie kring certifierings- och verifieringsverksamhet inom området för lagen om kassaregister och kassasystem

Förstärkning och återuppbyggnad av kundtjänstavdelning hos etablerat distributionsbolag

Implementering av 
e-fakturalösning i modernt affärssystem

Ingående kvalitetsarbete och kvalitetshöjande insatser hos service- och distributionsföretag

Förstudie kring avancerade etikettlösningar hos läkemedelsproducent

Koordinering och uppstart av avancerad kassalösning hos betal- och affärssystems-leverantörer

Analys– och åtgärdsförslag kring hårdvarulösningar för kassa- och logistiksystem

Utbildning och systemutvecklingsstöd vid integration av betallösningar för kassasystem

Implementation av kiosklösning med betalfunktion för kunds räkning