Integritetspolicy

Koordium Consulting AB (publ), 556850-8336, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på denna webbplats.

Koordium Consulting månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Generellt om personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen eller på annat sätt endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem även mot obehörig åtkomst och användning.

Vår webbplats

Personuppgifter som lämnas på Koordiums webbsida (www.koordium.se) i samband med nedladdning av material såsom white papers, e-guider eller motsvarande, används för att kunna kontakta dig och erbjuda annan relevant och relaterad information och/eller för inbjudning till event hållna av oss.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå. Information du skickar in används också i analysverktyg för att bättre förstå vad som är relevant information för dig samt för att göra det enklare för dig att navigera på webbplatsen.

Underleverantörer

Personuppgifter kan i undantagsfall komma att lämnas ut till underleverantörer som Koordium Consulting anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för hantering av transaktionsdata, inbjudningar eller liknande. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Koordium Consulting och dessa väljs med ytterst stränga krav.

Koordium Consulting lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om Koordium Consulting blir skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy eller om Koordium Consultings behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade, är du välkommen att ta kontakt med Personuppgiftsansvarig på Koordium Consulting AB.

Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Koordium Consulting. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till:

Koordium Consulting AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Söderbyvägen 3C
195 60 Arlandastad