IT-säkerhet

Vi har lång erfarenhet av arbete med IT-säkerhet i olika former där mycket hög säkerhet har krävts för att skydda integritet, information och andra värden.

När vi arbetar med IT-säkerhet är vår uppfattning att vi hanterar en verksamhets allra viktigaste tillgångar, ofta i form av data. Vi är idag anförtrodda med hantering av globala företags databaser och affärssystem och säkerställer att all data hanteras på säkrast möjliga vis – och därför är vi helt övertygade om att du kan känna dig lika trygg som våra tidigare uppdragsgivare.

Vi har god vana att arbeta med IT-säkerhet specifikt inom EFT-området och fiskala krav. Kryptering är A och O och vi är riktigt skickliga på det, ödmjukt uttryckt. Dessutom är vi experter på att hantera brandväggar och säkerställa att du använder dig av en bra infrastruktur. I slutändan handlar allt om hur man hanterar sina databaser; vad man får lagra, hur data måste lagras och vad man inte får lagra.

Vi gissar inte. Vi vet.