Vår expertis

Det sker en allt snabbare integration mellan affärssystem, betallösningar och e-handelslösningar på en mängd olika informations- och kommunikationsplattformar. Generella system och lösningar är ofta inte ett alternativ då olika aktörer och branscher har sina speciella krav och behov.

Det skapar en allt mer fragmenterad marknad med många olika aktörer – vilka ofta är rätt svår att överblicka. Vilka aktörer, produkter och tjänster som kan matcha de egna behoven är därför många gånger svårt att avgöra.

Lokal aktör med global erfarenhet

Koordium Consulting är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet av uppdrag inom handel, industri, bank/finans, såväl som sjukvård, kommuner och myndigheter.

Vi kan stödja dig igenom samtliga faser av projektet – från analys och förstudie via upphandling, implementering och förvaltning av ekonomi- och affärssystem, HR-, lön- och beslutsstödssystem, till kassaimplementationer samt implementation av betalterminaler, logistiklösningar m.m.

 Vi ger dig råd och vägledning i frågor gällande kassalagar och kontrollenheter, förstudiearbete inför certifiering av kontrollenheter samt verifiering av kassasystem samt dokumentation av olika slag.

 Vi hjälper våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ projektledning, grundläggande kvalitetsarbete samt framtagningar av lösningar i framkant av marknaden.

 Vi arbetar som tekniska konsulter likväl som resurskonsulter eller administrativa projektkonsulter och hjälper våra kunder i Sverige och övriga Europa att utveckla och/eller anpassa sina kassasystem, logistiksystem och mobila system, både baserade på traditionella Windowsplattformar, såväl som nyare Android- och webbaserade lösningar i framkant. I detta arbete sitter vi på alla komponenter för att kunna skräddarsy lösningar som är både kostnadseffektiva att utveckla, äga och använda.